ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Бойлер удря ток

бойлер удря ток

 „Бойлер удря ток“ е честа тема по форумите от типа „направи си сам„.  Случва се често докато се миете или се къпете да усетите неприятно чувство на удряне на ток по тялото, ръцете или краката. Усещането винаги е свързано с токова утечка и неизправност в електрическата инсталация и системата. Под система се разбира самият електрически бойлер и електрическата инсталация на къщата.

 Незанулени и заземени уреди, които работят на ток, както и самата мрежа на външното електро подаване и дори трансформатора за вашият жилищен район. Причината бойлера да удря ток може да се окаже в самият бойлер, което е най-лесно отстраним. Проверките се извършват  във възходящ ред до установяване на проблема и неговото отстраняване, като винаги се започва от бойлера.

Бойлер удря ток и отстраняване на проблема

 При положение в което бойлер удря ток се налага незабавна диагностика на проблема. Трябва да повикате техник за бойлери, които да диагностицира бойлера и да потвърди правилното свързване на бойлера. При евентуално неправилно свързване на бойлер се налага правилно инсталиране с което проблема трябва да се реши. Понякога освен неправилно свързване има и повредени елементи, най-често пробит нагревател. В редки случай обаче може да се окаже, че бойлера е правилно свързан и проблемите не са от самият бойлера а от електрическата инсталация или ел таблото.

 Тогава се проверява детайлно вашата електроинсталация. Трябва да повикате на помощ електротехник за проверка. Проверката включва заземяване и зануляване на всички контакти и електроуреди. Проверка на електрическото табло и затягане на всички електрически връзки, особено на нулевата и заземителната шина в ел таблото. При нужда от почистване на контактни повърхности се извършва такова и повторното им затягане с нови шини.

Бойлер удря ток – проблеми с електрическата инсталация

 Ако и тогава продължите да усещате неприятното чувство за удряне на ток, то се допитайте до съседите ви, без значение дали живеете в къща или апартамент. При наличие на подобен проблем при тях трябва да потърсите помощ от доставчика на електроенергия. Най-често при масов подобен проблем в дадена сграда или район се касае за неправилно свързване на трансформатора. Това може да бъде хлабава връзка на нулата (N) в трафопоста или утечка по захранващи кабелни трасета.  

 Подобен проблем може да се отстрани само от съответните органи. Такива институции за София са ЧЕЗ. Случвало се е в практиката да открием неправилно монтиран и свързан електрически бойлер при съседите и токовете да се предават по водата и тръбната инсталация на водопровода до съседите.

 Ние предлагаме свързване на бойлер към ел мрежата, както и ремонт на бойлери по домовете, заземяване на бойлер или зануляване на бойлер. Как се занулява бойлер? Бойлера се занулява по електрическа схема и всеки ел бойлер има ел схема на капака на електрическата част. Също и в инструкцията за монтаж на бойлера.

 Ако бие ток от бойлера ви, удря ток в банята, водата от бойлера бие ток, бие ток от чешмата (удря ток от чешмата) или усетите друга нередност при работа на вашият ел бойлер ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ и потърсете услугите на професионален сервиз за бойлери.