ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Видове бойлери, избор на бойлер

видове бойлери, избор на бойлер
Схема/диаграма за топла вода в бойлера

 Видове бойлери, избор на бойлер. Това е тема вълнуваща всеки, които има нужда от нов бойлер. Избор на бойлер не се налага често, но е от значение и избраният бойлер трябва да задоволява нуждите ви от топла вода с минимални разходи и загуби на енергия, като в същото време да се впише в бюджета, които може да отделите.

Видове бойлери, избор на бойлер

 Електрическите бойлери са електроуреди за затопляне и съхраняване на топла вода с различни предназначения. Като цяло електрическите бойлери се делят на три основни категории:

  • обемни електрически бойлери
  • проточни електрически бойлери
  • комбинирани електрически бойлери (бойлери със серпентина/и и електрически нагревател)

Използват се също и газови бойлери (бойлри на газ или метан), бойлери на твърдо и течно гориво, термодинамични бойлери или слънчеви бойлери

Избор на бойлер

 В битови условия водата се използва за домакинството и бойлерите спадат към бялата едра битова техника. Бойлерите в производството се наричат буферни съдове и имат различни приложения. Техният обем е значително по-голям, както и мощността на нагревателя, т.е капацитета на производство на топла вода е в пъти по-голям.

Водата в бойлера може да се нагрява по различен начин, посредством нагревател или серпентина/и с различна мощност и различна по вид енергия, както и по комбинирани начини с няколко вида енергия. Може да се използва само електрическа енергия, енергия от възобновяеми източници или комбинирани системи за подгряване на водата в бойлера. Бойлера може да има електрически нагревател, серпентина от слънчев панел и да е подвързан към локално парно отопление или термопомпа (въздух-въздух или въздух вода).

Видове бойлери, избор на бойлер за дома

 Както всеки електроуред предлаган на пазара, така и бойлерите са много видове марки, модели, форми, цветове, обеми и други индивидуални характеристики, които ги отличават един от друг. Най-разпространени са електрическите обемни и електрическите проточни бойлери. Техният дял от общо използваните бойлери за България е около 58,9 % от всички бойлери.

 След електрическите обемни и проточни бойлери се нареждат газовите бойлери, като при газовите бойлери се използват предимно газови проточни бойлери и много рядко газови обемни бойлери. Останалите проценти се заемат от бойлери със слънчева енергия, комбинирани електрически бойлери със серпентина от друг топлоизточник (бойлери на дърва и въглища, термодинамични бойлер, бойлери на нафта и мазут и други бойлери с алтернативни източници на затопляне на водата).

Количество на топлата вода

 На диаграмата по-горе се вижда ясно, че студената вода пада ниско долу, както при всяка течност и всеки газ. Ето така се разпределя водата във всеки бойлер, затова бойлер с по-малък диаметър и по-голяма височина, ще има по-топла вода като градуси в горната част, която от своя страна като се разреди със студена вода ще даде по-голямо количество топла вода за ползване. При хоризонтален бойлер, които е даден на диаграмата, нагревателя трябва да е в долната част със студената вода, за да предизвиква движение на студената вода към топлата зона и така да затопли максимално количество вода за кратко време.

Допълнителна информация за видове бойлери и избор на бойлер

 Има още много любопитни факти за бойлерите, но няма да се впускаме в много подробности.  Ето тук може да видите как се прилагат законите на Термодинамиката при бойлерите. Правилно избран бойлер за вашите нужди може да спести много неприятности, непредвидени ремонти, допълнителни разходи по монтаж и демонтаж на бойлери и доста пари от електричество. Избор на бойлер извършвайте след консултацияа със специалист. Четете внимателно характеристиките и изберете оптимално полезният и правилен бойлер за вашите нужди от топла вода.

Препоръка за бойлер. Видове бойлери, избор на бойлер

 Препоръчани марки бойлери от Гаматерм ООД Сервиз за бойлери София:
Бойлери Атлантик, бойлери Теси, бойлери Тедан, бойлери Шишков и бойлери Дипломат.

 Изброените марки бойлери, напълно отговарят на цена-качество и са се доказали през годините на пазара на бойлери.  Нашият професионален съвет при избор на бойлер за баня е да търсите професионално мнение. Същото се отнася при избор на бойлер за кухня, при избор на бойлер под мивка, при избор на проточен бойлер.  Избор на марка бойлер се извършва след консултация и подробно проучване. За целта се обърнете към професионална фирма и сервиз за бойлери или най-малкото техник на часна практика. Не питайте продавачите в магазините, те ще ви препоръчат това, което е на най-добра печалба! Консултация при избор на бойлер може да направите и по телефона / 0882 285 230.

Препоръка за бойлер се извършва след консултация по телефон или оглед на място.