ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Извозване на стар бойлер

Демонтаж на стар бойлер и извозване
Демонтаж на стар бойлер и извозване

 Извозване на стар бойлер след монтаж на нов бойлер!

 Много често при демонтаж и монтаж на нов бойлер клиента не може да се справи с изхвърлянето на стария бойлер. Смененият бойлер е в тежест и ние предприехме стъпки за правилното унищожение на демонтираният стар бойлер.

 Извозването на старите бойлери се извършва по всички европейски нормативи и правила. Старите бойлери се извозват до складовата база на сервизният център, там се складират в специални контейнери и се транспортират до депа за унищожаване на електрически уреди.

Извозване на стар бойлер. Демонтаж монтаж на бойлер

 Повечето фирми и частни лица изхвърлят бойлера до контейнера или го предават на вторични суровини, но това не е редно. В бойлера има елементи като изолационната пяна с вредни примеси, силиконови примеси и други неразградими вещества, които не се разграждат и не се изкупуват за вторична суровина. Тази изолация в пунктовете за вторични суровини се изхвърля отново в контейнерите и се взема само металната част на бойлера, а това не е начина за разглобяване или рециклирани на бойлер.

 За да отговаряме на изискванията ние от Сервиза за ремонт и монтаж на бойлери Гамабойлери София спазваме правилата за извозване и унищожаване на електро домакински уреди, като се стремим да бъдем отговорни към природата и бъдещото поколение. Нека и нашите клиенти да се замислят за опазването на околната среда – тук живеем всички ние.
За информация на клиентите ще разясним, че предаването на бойлери в пункта се заплаща от клиента, в случая от нас, което е повлияло на образуване на цената за извозване на стар бойлер.
Извозването на старият бойлер се извършва единствено и само по заявка на клиента. Извозването се заплаща в размер на 20 лв. отделно от цената за монтаж и демонтаж!

Сервиз за ремонт на бойлери София. Доставка и монтаж на бойлер.