ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Инсталиране на газов бойлер

Инсталиране на газов бойлер
Инсталиране на газов бойлер

Монтаж и инсталиране на газов бойлер

При инсталиране на газов бойлер трябва да се вземат предвид няколко задължителни стандарти и наредби, гарантиращи безопасността при монтаж, поддръжка и експлоатация на газови съоръжения.

Първото и най-основно правило е, че инсталация на газов бойлер трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти. Това гарантира правилният монтаж и първоначалното пускане на уреда в експлоатация, като за това се прилага лист G676. Естествено както всичко останало, така и газовият бойлер може да се монтира по инструкциите за монтаж.това обаче не гарантира правилен монтаж. След монтажа е задължително пускането му в употреба  от правоспособни лица.

Инсталиране на газов бойлер

Монтаж на газов бойлер трябва да се извършва в помещения, които отговарят на стандартите и изискванията за вентилация. Това са проветриви помещения, при монтаж на бойлера в помещения има опасност от задушаване или неправилно функциониране на бойлера. Това води до опасност от повреда на самият бойлер или проблеми при запалване. Изгорелите газове от работата на бойлера се отвеждат навън със специален димоотвод от неръждаема стомана. Всеки производител на газови бойлери има инструкция за изчисляване на вентилацията в помещението, както дължината на тръбите за отвеждане на газовете, техният диаметър и допустимите кривини.

Свързване на газов бойлер за баня

След монтаж на бойлера и изграждане на система за отвеждане на вредните газове се преминава към свързване на бойлера към източника на газ. Източника на газ може да е бутилка пропан-бутан или тръбна инсталация за природен газ метан. Това се определя от вида на бойлера и особеностите на захранване на даденият обект. Не всички населени места в България са газифицирани. При закупуване и монтаж на газов бойлер за баня трябва да се внимава с избора на вида на газа. Свързването при двата вида газ е различно.
Важно: газов бойлер за метан, не може да работи с газ пропан-бутан.

Ето най-важните характеристика на газовите бойлери:

Проточен газов бойлер

• Без постоянно горене, възпламеняване при пускане на водата
• Електронно запалване /батерия/ независим от електричество
• Tоплинна мощност – от kW
• Горивна камера – отворена
• Непрекъснато производство (ΔT 25 0C) – л/минута
• Разход газа метан при 15°С – 1013 mbar: m³/h на максимум
• Тегло празен прибор – кг.
• Размери (ВxШxД) – 58….x….x… mm
• КПД: 90%
•Месингов воден клапан
•Меден топлообменник
•Алуминиев газов клапан
•Двойна защита
•Регулиране на мощността и дебита водата
•Модулация на мощността
Пресостат за димни газове
•Контрол на горенето
•Топла вода на мига

Професионален газ сервиз за продажба, доставкаи монтаж на газови бойлери, котлони на газ и ток (комбинирани), газови фурни и други газови уреди. Ремонт на газови уреди по домовете за София.