ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Смяна на бойлерно табло

Смяна на бойлерно табло, бойлерен ключ

Смяна на бойлерно табло. Външен електрически ключ за бойлер на стена. Всеки го знае различно и го назовава различно. Бойлерното табло може да има различен дизайн и да работи на различен принцип. Има огромно разнообразие от бойлерни електрически ключове. Схемата на свързване на електрическият ключ също е различна. Някои електрически ключове са вградени в стената на банята, до вратата на банята, други са за открит монтаж и са монтирани до вратата върху стената.

По-голяма част от бойлерните електрически ключове са с палче, което има две позиции – нагоре и надолу,  а други са с бутон. Други бойлерни ключове са с натискане, отново с две позиции, а трети варианти са с врътка и ръкохватка като копче за електрически котлон. Бойлерният ключ служи като защита и за изключване на напрежението. Обикновенно през електрическият ключ за бойлера преминава фазата и нулата, но при някои ключове преминава само фазата.

Смяна на бойлерно табло в София

 Сервиз за ремонт на бойлери Гаматерм София извършва диагностика на външни бойлерни ключове, смяна на бойлерен ключ, подвързване на бойлерен ключ и ремонт на такъв. Предлагаме преработка на управлението на ключа и заместването му с апаратура за автоматично включване и изключване, както и сигурна апаратура за защита от къси съединения и токови удари.

На стандартният външен бойлерен ключ най-често му се повреждат контактните пластини. Контактните пластини се износват, нагарят или се счяпват и така бойлера остава без захранване.
При по-старите сгради електрическите инсталаации са двужилни (два проводника), като при такива ел. инсталации съветваме да изключвате бойлера си от външният бойлерен ключ при ползване на банята.

При три жилните електро инсталации, със или без ДТЗ може да не изключвате бойлера при използване на банята. Новите ел инсталации отговарят на всички безопасни норми на използване.
Смяна на външен електрически ключ на бойлерна цена от 24 лв. без материали. Смяна на бойлерно табло с гаранция и материали 78.00 лв за български табла. Възможно е преработване и смяна на съществуващото ел табло с друго, напълно различно без къртене.

Сервиз за бойлери Гамабойлери предлага още:
  • преработка и свързване на бойлерно табло схема
  • доставка и монтаж табло за бойлер легранд
  • табло за бойлер с контакт (бойлерно табло с контакт)
  • табло за бойлер открит монтаж доставка и монтаж
  • изграждане на външно табло за бойлер
  • свързване на бойлерно табло по ел схема
  • монтаж на табло за бойлер с таймер
  • ремонт на бойлери по домовете