ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Топлата вода в бойлера свършва бързо

Топлата вода в бойлер свършва бързо

 Когато бойлера ви загрява нормално, включва и изключва терморегулатора и температурата показва, че всичко е наред, а топлата вода в бойлера свършва бързо то имаете проблем.
В описаният, по-горе случай не водата свършва бързо, а бойлера не я използва. Топлата вода е вътре в бойлера и е толкова загряла, колкото е необходимо, но в тръбата на топлата вода нахлува студена вода.
Когато имате такъв проблем с вашият бойлер трябва да проверите колко бързо загрява бойлера от момента в които започва да тече студена вода. Ако загрява необичайно бързо въпреки, че източвате голямо количество през топлата вода, стрелката на уреда отчитащ температурата е застанал в едно положение проблема е потвърден и бойлера има нужда от нова тръба на топлата вода. Интересно е как засмуква студена вода?

Топлата вода в бойлера свършва бързо

 Тръбата на топлата вода се намира вътре във водосъдържателя на бойлера и продължава през цялата му дължина до най-високата точка на водосъдържателя, от където засмуква топла вода. Тръбата за топлата вода служи за поемане на топла вода от най-високата част на водосъдържателя, където и водата е най-топла. През тръбата на топлата вода се отвеждаа и въздуха от водосъдържателя при пълнене на бойлера.

 Тръбата на топлата вода преминава близо до нагревателя и през годините работната температура на нагревателя уврежда тръбата за топлата вода. Така с течение на времето тръбата се пробива и започва да засмуква вода от долната част на бойлера, а там водата е студена. Така засмуканата студена вода се озовава в тръбата за топлата вода, а топлата вода си остава горе и не се използва.

Каква тръба за топла вода на бойлер да използваме?

 Тръбите за топлата вода при различните бойлери са от различен материал. При някои са пластмасови, а при други метални. Металните тръби също се пробиват. Най-устойчиви тръби са тръбите от неръждаема стомана и на практика те не се пробиват.

Ремонт на бойлери по домовете

 Сервиз за ремонт на бойлери ГАМАБОЙЛЕРИ София извършва смяна на тръбата за топла вода на бойлери от марките:

  • Теси
  • бойлери Елдом
  • бойлери Дипломат
  • бойлери Stiebel Eltron
  • и други марки и модели бойлери на място

След смяната на тръбата проблема със „топлата вода в бойлера свършва прекалено бързо“ се приключва. Топлата вода в бойлера свършва бързо?
Сменяме тръби на топлата вода с PVC тръби и с тръби от неръждаема стомана. Професионален сервиз за ремонт на бойлери по домовете София 0895 012345