ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Свързване на бойлер към ел мрежата

 Свързване на бойлер към ел мрежата е препоръчително да се извърши от опитен и правоспособен електротехник или техник за ремонт и монтаж на бойлери. Самото свързване на бойлер към ел мрежа задължително се извършва по електрическа схема на бойлера от самият производител. Ел схема за свързване на ел бойлер е описана на капака на ел бойлер и в самата инструкция за монтаж и експлоатация на бойлера

Свързване на бойлер към ел мрежата

 Електрическата мрежа може да е еднофазна на 230V с двужилна или трижилна инсталация, както и трифазна на 380 V с четири или пет жила.  Жилата на ел мрежа са обозначени с цветове, но това не е гаранция за правилен монтаж и свързване. Винаги преди да се извърши свързване на бойлер към ел мрежа се проверяват фаза, нула и евентуално земя. Проверката се извършва със специални уреди. Желателно е електрическият кабел захранващ бойлера да има бойлерно табло или друг вид прекъсвач или ключ за управление на фазата към бойлера.

 Това е важно особено за бойлери монтирани в банята, а още повече, че вече почти всички нови модели бойлери нямат ключ за включване и изключване. Друг начин на защита е монтажа на ДТЗ (дефектно токова защита) в самото електрическо табло. Монтаж на ДТЗ може да се извърши правилно само при три проводни ел инсталации.

Ел схема на бойлер

свързване на бойлер към ел мрежата

 Спазвайки електрическата схема за свързване на бойлер към ел мрежата трябва да се съобразите и с особеностите на бойлера. Някои производители описват местоположението на фаза и нула с L-N, но други го описват с А1 , А2 и В1 и В2, което означава кръстосана ел схема на свързване на ел бойлер. При свързване на бойлер към ел мрежа фазата трябва да премине от защитата през терморегулатора и копчето. Едва тогава да достигне нагревателя.  В никакъв случай фазата не трябва да достига неуправляема до нагревателя.

 Важно за безопасността на бойлера при експлоатация е зануляването или заземяване на бойлера. Не допускайте употреба на необезопасен електрически бойлер! Наличието на бойлерно табло при свързване на бойлер е задължително. При възможност и наличие на трипроводна ел инсталация винаги свързвайте ДТЗ от съответният клас. Последното важи с пълна сила за проточните бойлери.

 Гамабойлери е професионален сервиз за бойлери. Извършваме доставка и монтаж на бойлери и ремонт на бойлери по домовете.