ADDRESS

ул.Плачковски манастир 34
София 1500, България

PHONE

0882 285 230

Теч от възвратен клапан

 Теч от възвратен клапан на бойлер  (предпазен вентил за бойлер) се получава по няколко причини, като във всички случай се касае за прекалено високо налягане на водата в бойлера. Повишаването на налягането на топлата вода във водосъдържателя може да се дължи на няколко нередности, които ще изброим по-надолу. Завишаването на налягането води до отваряне на пружината на клапана с цел изпускане на  напрежението и нормализиране на работното налягане. При често отваряне на клапана се стига до амортизация на пружината и след определен период от време пружината омеква и клапана започва да протича и при нормално налягане. Работното налягане на бойлера не трябва да превишава 6 bar.

Теч от възвратен клапан за бойлер

теч от възвратен клапан Завишаване на работното налягане на бойлера се получава поради прегряване съчетан с некачествен материал на резервоара. Некачествен водосъдържател, поради прекалено мощен нагревател и поради завишаване на налягането във водопровода за студена вода. Прегряването се дължи на неправилно работещи регулатор и защита!

 Всички причини водят до надвишаване на налягането над 6 bar, което от своя страна отваря клапана на бойлера. Повечето майстори и клиенти извършват смяна на възвратен клапан или монтаж на редуцир вентил без да се търсят основната причина и това в повечето случай не отстранява причината и новият клапан продължава да тече.

Предпазен вентил за бойлер монтаж

 Предпазните вентили за бойлер са с размер ½ или ¾ в зависимост от тръбите на бойлера, което пък се определя от неговият обем и предназначение. Присъединителният размер на вентила на бойлера не оказва влияние на работното налягане, то е еднакво за двата размера клапани и за всички бойлери.

 Диагностика на проблема се налага, като се преминава през замерване на работната температура и работното налягане на бойлера. Замерва се също налягането на водата във водопровода. След установяване на причината се преминава към нейното отстраняване. След ремонта се извършва и  смяна навече амортизираният предпазен клапан. Извършва се тестова работа на бойлера задължително.

Сервиз за бойлери Гамабойлери предлага: